Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

---------------------

ชื่อ –สกุล นางสาวพรพิมล บึงไกร
ชื่อเล่น แป้ง เลขที่ 6
รหัสนักศึกษา 6232040135
นักศึกษาเทียบโอนรุ่นที่ 13
สถานที่ทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เป้าหมายดำเนินชีวิต : ขยันวันนี้ไม่อดตายในวันข้างหน้า

**********************************

เว็บไซต์จัดทำขึ้นสำหรับประกอบการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้รุ่นที่ 13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอน นางสาววิภาวี ณ นิมิตร